Công bố Metropolis Liễu Giai

Theo đó, Metropolis Liễu Giai này có vị trí tại số 29 phố Liễu Giai, Q.Ba Đình, Hà Nội, có tầm nhìn  4 hồ gồm hồ Hồ Tây, hồ Thủ Lệ, hồ Ngọc Khánh và hồ Giảng Võ. Ngoài ra, khu đất xây dựng Metropolis Liễu Giai được bao quanh bởi khu ngoại giao đoàn,…